Περιβαλλοντική Πολιτική

Στην Πρώτη Ύλη πιστεύουμε ότι η προστασία και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι τρόπος ζωής και τρόπος σκέψης. Κατά συνέπεια, αφενός αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας όσον αφορά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τις πράξεις ή τις παραλείψεις μας, και αφετέρου προσπαθούμε να προστατεύουμε και να διατηρούμε το περιβάλλον, μέσα από πολύ προσεχτικές επιλογές υλικών για τα προϊόντα μας, και μέσα από καλά μελετημένες διαδικασίες οργάνωσης της παραγωγής και της λειτουργίας μας.

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθεσίες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα προσπαθήσουμε όπου καθίσταται δυνατόν να κάνουμε και  τους συνεργάτες και προμηθευτές μας να συμμορφωθούν με αυτές.

Η Πρώτη Ύλη εφαρμόζει επίσης όπου αυτό είναι δυνατόν, διαδικασίες για να παρακολουθεί ή να βελτιώνει  την διαδικασία, σε τομείς όπως:

Προσπαθούμε τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζουμε τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε να διατηρούμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικολογικής συνείδησης.

vbv sc_80x44
Visa Mastercard Maestro mp_mc
Connect With Us

Copyright πρώτη ύλη - rights reserved

close
loading...